Unikátní bezbolestná abdominoplastika

Unikátní intervenční metoda cílené periferní nervové blokády při abdominoplastice

Metoda, kterou používáme na naší klinice je založena na nejnovějších poznatcích a doporučeních odborných anesteziologických společností, zahrnujeme do nich i naše mnohaleté zkušenosti z praxe a odborných stáží.

Unikátní bezbolestná pooperační péče spočívá v cílené periferní nervové blokádě v oblasti břicha aplikací lokálního anestetika pod kontrolou ultrazvukem, čímž dosahujeme výborných pooperačních výsledků a také výrazné redukce použití opiátů, a s tím spojených nežádoucích účinků – nevolnost, zvracení.

Obrovský úspěch této unikátní metody je především u plastických operací právě u abdominoplastik.

bezbolestná abdominoplastika

Právě v této nově zavedené anesteziologické metodě anestezie vidím obrovský přínos pro pacienty po abdominoplastice v pooperačním období, kdy tato kombinace celkové narkózy s periferní nervovou blokádou výrazně snižuje bolestivost operované oblasti po abdominoplastice. Pacient je poté až 20 hodin bez nutnosti podání silných analgetik (opiátů).

Tento bezbolestný pooperační průběh také zároveň přispívá nejen k výraznému snížení vzniku velmi často pacienty obávané nevolnosti po operaci, ale také ke snížení rizika vzniku krvácení v pooperační době.

Tímto jsou vytvořeny ideální podmínky pro nekomplikované hojení. Podrobnosti se dozvíte od anesteziologů na naší klinice v rámci předoperačního vyšetření.

Od února 2023 plánujeme rozšířit tento postup na další plastické operace, jako je augmentace, redukce a modelace prsou či u mužů operace gynekomastie.

Více z tiskové konference se dočtete na stránkách Surgal Clinic.

konzultace

Objednejte se na konzultaci k zákroku na tel. +420 605 525 949

abdominoplastika bezbolestně

před a po

bezbolestná abdominoplastika