Operace zvednutí obočí a vrásek čela (Brow-lift a forehead lift)

Operace se provádí pro změny v poloze obočí a hluboké vrásky na čele vzniklé následkem stárnutí a to především v důsledku uvolnění kůže a mimických svalů. Cílem předpokládané operace je odstranit nadbytky kůže, zavěsit pokleslé tkáně čela, zvednout obočí a zmírnit hloubku vrásek čela. Operace se provádí z důvodů kosmetických.

Cílem operace je omlazení výrazu obličeje, zmírnění projevů stárnutí.Obličej je poté mladistvější ,svěžejší a odpočatější. Operace však nezastaví proces stárnutí.

Některé pacientky přichází k plastickému chirurgovi pro obtěžující kožní řasy v oblasti horních očních víček a žádají korekci horních víček . Jen korekce očních víček by právě u těchto pacientek nebyla dostačující a mohla by naopak vést k dalšímu poklesu obočí a paradoxnímu zhoršení stavu.Proto je u nich vhodná kombinace korekce horních víček s operací pokleslého obočí a čela.

Případně provést omlazení celého obličeje v kombinaci s operací nazvanou face-lift.

Tyto operace lze provést současně nebo i ve více etapách.

Ideálními kandidáty pro tento typ operací jsou dospělé ženy nebo i muži, kteří mají konkrétní a reálné požadavky a představy o změně, kterou chtějí operací dosáhnout. Tito pacienti by měli být zdraví,neměli by trpět žádným chronickýcm onemocněním ohrožující je na životě. Dále by neměli kouřit,alespoň v době hoejní. Protože u kuřáků je prokázáno větší procento výskytu komplikací a mohou mít i zhoršené hojení způsobené právě nikotinem,který ovlivňuje prokrvení operovaných oblastí.

Operaci menšího rozsahu lze provést v místní anestézii, častější a komfortnější je celková anestézie. Operaci lze buď provést z malých řezů ve vlasaté části temene hlavy a spáncích nebo z jednoho většího řezu. Operace se nejčastěji provádí ve věku 50 - 60 let.

Délka hospitalizace je 1-2 dny.
Po operaci je vhodné nošení kompresivního elastického obvazu po dobu několika dnů. Komprese brání vzniku většího otoku a krevních výronů a napomáhá hojení tkání.

Stehy se vytahují za 1-2 týdny. Pokud jsou vloženy drény ,odstraňují se většinou do 2 dnů.

Celková doba rekonvalescence s možností návratu ke všem denním aktivitám je asi měsíc při nekomlikovaném hojení.